Nha Trang Salanganes'nest (The Hai Yen)

Yến sào xuất khẩu (25g)

Yến sào xuất khẩu (25g)

Contact
Yến sào xuất khẩu (200g)

Yến sào xuất khẩu (200g)

Contact
Yến sào xuất khẩu (100g)

Yến sào xuất khẩu (100g)

Contact
YẾN SÀO RÚT LÔNG KHÔ A5 (10G)

YẾN SÀO RÚT LÔNG KHÔ A5 (10G)

420.000 đ
YẾN SÀO RÚT LÔNG KHÔ A5 (200G)

YẾN SÀO RÚT LÔNG KHÔ A5 (200G)

Contact
YẾN SÀO TRẮNG RÚT LÔNG (100G)

YẾN SÀO TRẮNG RÚT LÔNG (100G)

4.830.000 đ
YẾN SÀO TRẮNG RÚT LÔNG (50G)

YẾN SÀO TRẮNG RÚT LÔNG (50G)

2.490.000 đ
YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA NGUYÊN TỔ

YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA NGUYÊN TỔ

Contact
YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA TINH CHẾ (100G)

YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA TINH CHẾ (100G)

8.880.000 đ
YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA TINH CHẾ (50G)

YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA TINH CHẾ (50G)

4.600.000 đ
YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA TINH CHẾ (30G)

YẾN SÀO ĐẢO KHÁNH HÒA TINH CHẾ (30G)

2.980.000 đ
YẾN SÀO NGUYÊN TỔ (100G)

YẾN SÀO NGUYÊN TỔ (100G)

4.200.000 đ
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second